Làm sao doanh nghiệp “mất phí” đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Ảnh PV
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Ảnh PV
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top