Làm rõ vụ Phó Chi cục trưởng hải quan gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Làm rõ vụ Phó chi Cục trưởng Hải Quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: Dương Bình
Làm rõ vụ Phó chi Cục trưởng Hải Quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: Dương Bình
Làm rõ vụ Phó chi Cục trưởng Hải Quan ở Bình Phước gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: Dương Bình
Lên top