Làm rõ vụ cháy đám cỏ lan vào 1.500m² nhà xưởng của công ty may mặc

Công an đang điều tra làm rõ vụ cháy đám cỏ lan sang 1.500m² nhà xưởng của công ty may mặc. Ảnh: Dương Bình
Công an đang điều tra làm rõ vụ cháy đám cỏ lan sang 1.500m² nhà xưởng của công ty may mặc. Ảnh: Dương Bình
Công an đang điều tra làm rõ vụ cháy đám cỏ lan sang 1.500m² nhà xưởng của công ty may mặc. Ảnh: Dương Bình
Lên top