Làm rõ thông tin voi ở khu du lịch Prenn bị ngược đãi

Một chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin động vật ở KDL Đà Lạt bị ngược đãi (nguồn: Facebook)
Một chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin động vật ở KDL Đà Lạt bị ngược đãi (nguồn: Facebook)
Một chủ tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin động vật ở KDL Đà Lạt bị ngược đãi (nguồn: Facebook)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top