Làm rõ thông tin tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng: Chỉ định thầu vô tội vạ, cố tình giải thích sai văn bản

Văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 8.6.2008.Ảnh: H.L
Văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 8.6.2008.Ảnh: H.L
Văn bản chỉ đạo số 3995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ ngày 8.6.2008.Ảnh: H.L
Lên top