Làm rõ lời khai mâu thuẫn về hành trình di chuyển của bệnh nhân 1440

Lên top