Làm rõ dự kiến về nguồn vật liệu lấn biển tại cảng Nha Trang và đảo Hòn Tre

Đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top