Làm rõ 1 người trong khu phong tỏa vẫn đi làm và phát hiện nhiễm COVID-19

Lên top