Vụ GĐ Sở Nội vụ Quảng Ngãi bị tố cáo:

Làm người tử tế khó đến vậy sao?

Thầy Úc sau khi bị cho nghỉ dạy đã đi làm công nhân. Ảnh: T.M
Thầy Úc sau khi bị cho nghỉ dạy đã đi làm công nhân. Ảnh: T.M
Thầy Úc sau khi bị cho nghỉ dạy đã đi làm công nhân. Ảnh: T.M
Lên top