Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Làm lọt đề thi, thầy giáo bị đình chỉ công tác 30 ngày