Làm lọt đề thi, thầy giáo bị đình chỉ công tác 30 ngày