Làm giàu dưới tán rừng

Trồng cây dược liệu vừa bảo vệ rừng vừa tạo sinh kế cho người dân miền núi. Ảnh: Thanh Chung
Trồng cây dược liệu vừa bảo vệ rừng vừa tạo sinh kế cho người dân miền núi. Ảnh: Thanh Chung
Trồng cây dược liệu vừa bảo vệ rừng vừa tạo sinh kế cho người dân miền núi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top