Làm gì để tăng năng suất lao động bình quân 7,5%/năm vào năm 2030?

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là đòi hỏi cấp thiết. Ảnh: BÙI XUÂN HÀO
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là đòi hỏi cấp thiết. Ảnh: BÙI XUÂN HÀO
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang là đòi hỏi cấp thiết. Ảnh: BÙI XUÂN HÀO
Lên top