Làm gì để có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020?

Chính phủ ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các DN phát triển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ảnh: PV
Chính phủ ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các DN phát triển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ảnh: PV
Chính phủ ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ để các DN phát triển, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ảnh: PV
Lên top