Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giáo dục ngoài công lập:

Lạm dụng xã hội hóa giáo dục để tìm kiếm lợi nhuận

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng. 
Ảnh: Ngô Cường
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh: Ngô Cường
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh: Ngô Cường
Lên top