Lâm Đồng yêu cầu kỷ luật người đứng đầu cơ quan do để xảy ra phá rừng

Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Thế Yên).
Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Thế Yên).
Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Thế Yên).
Lên top