Lâm Đồng tạm dừng dịch vụ không cần thiết để phòng dịch COVID-19

Từ 19h, ngày 3.5, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết để phòng dịch COVID-19.Ảnh: Thế Yên
Từ 19h, ngày 3.5, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết để phòng dịch COVID-19.Ảnh: Thế Yên
Từ 19h, ngày 3.5, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết để phòng dịch COVID-19.Ảnh: Thế Yên
Lên top