Lâm Đồng: Lộn xộn hoạt động san lấp mặt bằng, khai thác đất

Thực trạng san gạt đất đai làm biến đổi địa hình ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Phước Tín
Thực trạng san gạt đất đai làm biến đổi địa hình ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Phước Tín
Thực trạng san gạt đất đai làm biến đổi địa hình ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Phước Tín
Lên top