Lâm Đồng: Hồ chứa nước Tân Rai vừa sửa chữa đã thấm nghiêm trọng

Lên top