Lâm Đồng dự kiến trồng 50 triệu cây xanh

Chương trình trồng 15 triệu cây xanh ở Phú Yên vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Chương trình trồng 15 triệu cây xanh ở Phú Yên vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Chương trình trồng 15 triệu cây xanh ở Phú Yên vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top