Lâm Đồng điều chỉnh hình thức sử dụng 43.557 m2 đất tại Vườn hoa TP Đà Lạt

Vườn hoa TP Đà Lạt đã được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm. Ảnh: Huỳnh Đại
Vườn hoa TP Đà Lạt đã được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm. Ảnh: Huỳnh Đại
Vườn hoa TP Đà Lạt đã được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm. Ảnh: Huỳnh Đại
Lên top