Lâm Đồng: Dịch lở mồng long móng và tả lợn Châu Phi tái phát

Tiêu hủy lợn bị tả lợn Châu Phi  ở Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long
Tiêu hủy lợn bị tả lợn Châu Phi ở Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long
Tiêu hủy lợn bị tả lợn Châu Phi ở Lâm Đồng. Ảnh: Văn Long
Lên top