Lâm Đồng đang kiểm tra việc xây dựng, đặt tượng sau vụ "đội quân đất nung"

"Đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng gây xao xao dư luận thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
"Đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng gây xao xao dư luận thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
"Đội quân đất nung" được đưa về Lâm Đồng gây xao xao dư luận thời gian qua. Ảnh: Yên Trần
Lên top