Lâm Đồng công bố dịch tả lợn Châu Phi

Số lợn ở Lâm Đồng bị dịch tả lợn Châu phi được mang đi tiêu hủy. (Ảnh: V.L)
Số lợn ở Lâm Đồng bị dịch tả lợn Châu phi được mang đi tiêu hủy. (Ảnh: V.L)
Số lợn ở Lâm Đồng bị dịch tả lợn Châu phi được mang đi tiêu hủy. (Ảnh: V.L)
Lên top