Lâm Đồng chưa xem xét 3 doanh nghiệp xin thuê môi trường rừng

Một dự án kinh doanh du lịch kề cận rừng thông ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Một dự án kinh doanh du lịch kề cận rừng thông ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Một dự án kinh doanh du lịch kề cận rừng thông ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top