Lâm Đồng: 16 doanh nghiệp để 457 ha rừng bị mất phải bồi thường thiệt hại

Nhiều diện tích rừng đã bị mất sau khi giao cho doanh nghiệp quản lý, thực hiện dự án trong thời gian qua tại Lâm Đồng. Ảnh minh họa
Nhiều diện tích rừng đã bị mất sau khi giao cho doanh nghiệp quản lý, thực hiện dự án trong thời gian qua tại Lâm Đồng. Ảnh minh họa
Nhiều diện tích rừng đã bị mất sau khi giao cho doanh nghiệp quản lý, thực hiện dự án trong thời gian qua tại Lâm Đồng. Ảnh minh họa
Lên top