Làm đất mẻ cả cuốc vì đào trúng... quả đạn pháo

Quả đạn pháo được phát hiện dưới lớp đất trồng hoa màu. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đạn pháo được phát hiện dưới lớp đất trồng hoa màu. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đạn pháo được phát hiện dưới lớp đất trồng hoa màu. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top