Làm cử nhân, tiến sĩ không cần... “chất xám”

Nhiều trang web, mạng xã hội rao công khai thông tin viết thuê luận văn tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhiều trang web, mạng xã hội rao công khai thông tin viết thuê luận văn tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhiều trang web, mạng xã hội rao công khai thông tin viết thuê luận văn tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM