Làm báo trong rừng chiến khu

Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN
Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN
Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top