Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Làm báo trong rừng chiến khu

Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN
Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN
Ông Lê Nguyên Tố (phải) và ông Nguyễn Duy Lộc (trái) lần dở từng trang ghi chép cẩn thận về các câu chuyện lịch sử tại xã. Ảnh: HN
Lên top