Lại xuất hiện áp thấp gây hình thái thời tiết nguy hiểm