Lái xe trung chuyển hàng qua biên giới tự trả phí xét nghiệm COVID-19

Lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới Móng Cái tự trả xét nghiệm COVID-19 Ảnh: Hữu Việt
Lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới Móng Cái tự trả xét nghiệm COVID-19 Ảnh: Hữu Việt
Lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới Móng Cái tự trả xét nghiệm COVID-19 Ảnh: Hữu Việt
Lên top