Lái xe trung chuyển hàng biên giới Móng Cái phải điểm danh hàng ngày

Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 trưa 28.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 trưa 28.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe biển kiểm soát Việt Nam đang chờ làm thủ tục sang Đông Hưng, Trung Quốc tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 trưa 28.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top