Lái xe, phụ xe bắt buộc phải cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. Ảnh: Hải Anh
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. Ảnh: Hải Anh
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. Ảnh: Hải Anh
Lên top