Lái xe đến Vĩnh Phúc phải có kết quả âm tính COVID-19 trong vòng 72 giờ

Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top