Lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh ở Hà Nội sẽ được xét nghiệm sàng lọc

Lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh... cũng sẽ được Thành phố Hà Nội xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: LĐ
Lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh... cũng sẽ được Thành phố Hà Nội xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: LĐ
Lái xe công nghệ, nhân viên vệ sinh... cũng sẽ được Thành phố Hà Nội xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: LĐ
Lên top