Lại xảy ra tai nạn tàu hỏa ở Nam Định, không phải 8 người tử vong như tin đồn