Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Lại xảy ra động đất ở Cao Bằng

Tâm chấn động đất xảy ra tại Cao Bằng sáng 28.11. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Tâm chấn động đất xảy ra tại Cao Bằng sáng 28.11. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Tâm chấn động đất xảy ra tại Cao Bằng sáng 28.11. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Lên top