Lại thêm quán bún "chửi" ở Hà Nội "bắt nạt" cả người già

Quán bún ngan Nhàn nổi tiếng Hà Nội không chỉ bởi ngon mà còn bởi chửi khách
Quán bún ngan Nhàn nổi tiếng Hà Nội không chỉ bởi ngon mà còn bởi chửi khách
Quán bún ngan Nhàn nổi tiếng Hà Nội không chỉ bởi ngon mà còn bởi chửi khách
Lên top