Lại phát hiện bé sơ sinh bị vứt bỏ ở bụi cỏ lề đường

Hiện trường vụ việc phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở lề đường
Hiện trường vụ việc phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở lề đường
Hiện trường vụ việc phát hiện đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở lề đường
Lên top