Lại một kiểu biến tướng tour 0 đồng

Du khách Trung Quốc thăm chợ Hạ Long 1. Quản lý được các hoạt động lữ hành sẽ vừa thu được thuế, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Du khách Trung Quốc thăm chợ Hạ Long 1. Quản lý được các hoạt động lữ hành sẽ vừa thu được thuế, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Du khách Trung Quốc thăm chợ Hạ Long 1. Quản lý được các hoạt động lữ hành sẽ vừa thu được thuế, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của du khách. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top