Lại khủng hoảng xử lý rác thải ở Quảng Ninh

Rác chất đống giữa trung tâm Hạ Long ngày 6.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác chất đống giữa trung tâm Hạ Long ngày 6.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Rác chất đống giữa trung tâm Hạ Long ngày 6.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top