Lại đến mùa khoe giấy khen lên Facebook: Cuộc đua thể diện của bố mẹ?

Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Cứ đến mùa bế giảng là lại đến mùa bố mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội.
Lên top