Lai Châu: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch

Tăng cường các biện phát kiểm soát, xử phạt nhằm chủ động trong mọi phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PV.
Tăng cường các biện phát kiểm soát, xử phạt nhằm chủ động trong mọi phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PV.
Tăng cường các biện phát kiểm soát, xử phạt nhằm chủ động trong mọi phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: PV.
Lên top