Lai Châu xử phạt hai giáo viên khai báo y tế gian dối

Để tránh bị xử phạt người dân khai nên báo y tế một cách thành thật. Ảnh: LĐT
Để tránh bị xử phạt người dân khai nên báo y tế một cách thành thật. Ảnh: LĐT
Để tránh bị xử phạt người dân khai nên báo y tế một cách thành thật. Ảnh: LĐT
Lên top