Lai Châu: Xử phạt 3 trường hợp chậm khai báo y tế

Tỉnh Lai Châu liên tục ghi nhận những trường hợp khai báo y tế không trung thực. Ảnh: CTTĐT Lai Châu.
Tỉnh Lai Châu liên tục ghi nhận những trường hợp khai báo y tế không trung thực. Ảnh: CTTĐT Lai Châu.
Tỉnh Lai Châu liên tục ghi nhận những trường hợp khai báo y tế không trung thực. Ảnh: CTTĐT Lai Châu.
Lên top