Lai Châu: Vi phạm quy định phòng dịch, 3 nhà xe bị từ chối phục vụ

Bến xe khách Lai Châu thông báo không phục vụ những nhà xe không tuân thử tốt các quy định phòng dịch. Ảnh: Minh Nguyễn.
Bến xe khách Lai Châu thông báo không phục vụ những nhà xe không tuân thử tốt các quy định phòng dịch. Ảnh: Minh Nguyễn.
Bến xe khách Lai Châu thông báo không phục vụ những nhà xe không tuân thử tốt các quy định phòng dịch. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top