Lai Châu: Vận chuyển gấu con, lĩnh án 3 năm tù

Hai cá thể gấu ngựa được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu giải cứu khi đang chuẩn bị bị giao dịch. Ảnh: ENV cung cấp
Hai cá thể gấu ngựa được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu giải cứu khi đang chuẩn bị bị giao dịch. Ảnh: ENV cung cấp
Hai cá thể gấu ngựa được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu giải cứu khi đang chuẩn bị bị giao dịch. Ảnh: ENV cung cấp
Lên top