Lai Châu: Trận mưa đá thứ 3 trong tháng gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Trận mưa đá tối 10.4.2020 gây thiệt hại hoa màu tại Lai Châu. Ảnh: PCTT
Trận mưa đá tối 10.4.2020 gây thiệt hại hoa màu tại Lai Châu. Ảnh: PCTT
Trận mưa đá tối 10.4.2020 gây thiệt hại hoa màu tại Lai Châu. Ảnh: PCTT
Lên top