Lai Châu tạm dừng 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Từ ngày 10.3, 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tỉnh Lai Châu tạm dừng hoạt động. Ảnh: Bình Minh
Từ ngày 10.3, 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tỉnh Lai Châu tạm dừng hoạt động. Ảnh: Bình Minh
Từ ngày 10.3, 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tỉnh Lai Châu tạm dừng hoạt động. Ảnh: Bình Minh
Lên top