Lai Châu: Phạt 2 công nhân làm ở Hải Dương khai báo y tế không trung thực

Lực lượng chức năng lấy thông tin của L.V.H tại cơ sở cách ly Trường quân sự tỉnh Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn
Lực lượng chức năng lấy thông tin của L.V.H tại cơ sở cách ly Trường quân sự tỉnh Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn
Lực lượng chức năng lấy thông tin của L.V.H tại cơ sở cách ly Trường quân sự tỉnh Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn
Lên top