Lai Châu: Lên kịch bản ứng phó mọi diễn biến dịch COVID-19

Tỉnh Lai Châu đang sẵn sàng ứng phó cho mọi kịch bản với dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: CTT Lai Châu.
Tỉnh Lai Châu đang sẵn sàng ứng phó cho mọi kịch bản với dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: CTT Lai Châu.
Tỉnh Lai Châu đang sẵn sàng ứng phó cho mọi kịch bản với dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: CTT Lai Châu.
Lên top